Pahayagan

Tổng lượt xem:

0

Sa mga Vatican Network lamang

Số lượt xem năm 2021:

0

Các bài báo:

0

Ở 104 quốc gia.

Official Image - TPV 5 2021 TL - Ang mundo ng pananalapi

ANG PANANALAPI NA MAKATARUNGAN, WALANG ISINASANTABI, AT PATULUYANG NAGAGAWA: Ang video ng Papa para sa Mayo ay humahangad na ang mundo ng pananalapi ay magkaroon ng pagkalinga sa tao

Sa kanyang hangarin ng panalangin para sa Mayo, hinihingi ng Santo Papa na “ang pananalapi ay maging kasangkapan ng paglilingkod sa mga tao at pagkalinga sa ating pangkalahatang tahanan”…

Official Image - TPV 4 2021 TL - MGA PANGUNAHING KARAPATANG PANTAO

SI FRANCISCO LABAN SA KAHIRAPAN AT DI-PAGKAKAPANTAY-PANTAY: Hangarin ng Video ng Papa para sa panalangin ngayong Abril 2021 ay alang-alang sa mga pangunahing karapatang pantao

Sa kanyang hangarin sa pananalangin (intensyong pandasal) ngayong Abril, ipinagtitibay ng Santo Papa na may karapatang umunlad sa lahat ng larangan ng kanilang pagkatao ang lahat ng mga tao sa mundo; at ipinagdarasal niya lalo na ang mga nagtataya ng kanilang buhay alang-alang sa pagtatanggol nitong mga pangunahing karapatan ng tao.

Official Image TPV 3 2021 TL - Sakramento ng pakikipagkasundo

“Mula sa pagdurusa tungo sa awà”: Para sa Papa, ang pagkukumpisal ay tungkol sa walanghanggang awà ng Diyos

Hangad ng Video ng Papa para sa Marso na i-highlight ang kagalakan na hatid ng sakramento ng pagkakasundo, at pinapaalala sa atin na ito ay pakikipagtagpo natin sa Diyos na puno ng pag-ibig at awa.

adminPAHAYAGAN