Pahayagan

Tổng lượt xem:

0

Sa mga Vatican Network lamang

Số lượt xem năm 2021:

0

Các bài báo:

0

Ở 104 quốc gia.

Official Image - TPV 8 2021 TL - Ang Simbahang Naglalakbay

Ang Video ng Papa sa konteksto ng repormang isinusulong ni Francisco: panalangin, pagkakawanggawa at paglilingkod

Ang Video ng Papa ngayong Agosto ay patungkol sa natatanging bokasyon ng Simbahan, ang ipahayag ang Ebanghelyo…

Official Image - TPV 7 2021 TL - Panlipunang Pakikipagkaibigan

Laban sa polarisasyon at mga komprontasyon: Sa kanyang buwanang intensyon, nais ni Papa Francisco na muling isabuhay natin ang halaga ng pakikipag-diyalogo

Binibigyang pansin ng Santo Papa, sa pamamagitan ng Ang Video ng Papa, ang pakikipag-diyalogo bilang “daan upang muling tingnan ang katotohanan nang may bagong pananaw, upang masigasig na harapin ang mga hamon sa pagtatag ng ikabubuti ng lahat.

Official Image - TPV 6 2021 TL - Ang kagandahan ng kasal

Ipinapakita ni Papa Francisco ang kagandahan ng kasal: “Napakagandang bagay naman ang pagpapakasal at pagsasalong-buhay”

Inilalaan ng Santo papa ang kanyang intensiyon sa panalangin para sa buwan ng Hunyo sa kagandahan ng kasal, isang landas ng panghabambuhay na pananagutan kung saan “ang magkabiyak ay hindi mag-isa; sinasamahan sila ni Hesus.”

Official Image - TPV 5 2021 TL - Ang mundo ng pananalapi

ANG PANANALAPI NA MAKATARUNGAN, WALANG ISINASANTABI, AT PATULUYANG NAGAGAWA: Ang video ng Papa para sa Mayo ay humahangad na ang mundo ng pananalapi ay magkaroon ng pagkalinga sa tao

Sa kanyang hangarin ng panalangin para sa Mayo, hinihingi ng Santo Papa na “ang pananalapi ay maging kasangkapan ng paglilingkod sa mga tao at pagkalinga sa ating pangkalahatang tahanan”…

Official Image - TPV 4 2021 TL - MGA PANGUNAHING KARAPATANG PANTAO

SI FRANCISCO LABAN SA KAHIRAPAN AT DI-PAGKAKAPANTAY-PANTAY: Hangarin ng Video ng Papa para sa panalangin ngayong Abril 2021 ay alang-alang sa mga pangunahing karapatang pantao

Sa kanyang hangarin sa pananalangin (intensyong pandasal) ngayong Abril, ipinagtitibay ng Santo Papa na may karapatang umunlad sa lahat ng larangan ng kanilang pagkatao ang lahat ng mga tao sa mundo; at ipinagdarasal niya lalo na ang mga nagtataya ng kanilang buhay alang-alang sa pagtatanggol nitong mga pangunahing karapatan ng tao.

Official Image TPV 3 2021 TL - Sakramento ng pakikipagkasundo

“Mula sa pagdurusa tungo sa awà”: Para sa Papa, ang pagkukumpisal ay tungkol sa walanghanggang awà ng Diyos

Hangad ng Video ng Papa para sa Marso na i-highlight ang kagalakan na hatid ng sakramento ng pagkakasundo, at pinapaalala sa atin na ito ay pakikipagtagpo natin sa Diyos na puno ng pag-ibig at awa.

adminPAHAYAGAN