Pahayagan

Tổng lượt xem:

0

Sa mga Vatican Network lamang

Số lượt xem năm 2021:

0

Các bài báo:

0

Ở 104 quốc gia.

Hinihiling ng Papa sa mga kabataan na makinig, maglakas-loob at maglingkod

This month, the Holy Father speaks to young people and invites them to “see in Mary’s life the way to discover in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage of faith, and dedication to service.”

Nananawagan ang Papa ng suporta para sa mga manggagawang pangkalusugan

Ngayong buwan, tinutugunan ng Santo Papa ang sitwasyon ng serbisyong pangkalusugan sa iba’t ibang bansa at nananawagan para sa “suportahan ng mga pamahalaan at lokal na komunidad ang pagtataya ng mga tauhan ng kalusugan (health workers) na pangalagaan ang mga maysakit at matatanda, lalo na sa pinakamahihirap na bansa.”

Paano tayo tutugon sa mga pag-unlad sa biyoetika? Ang tugon ni Papa Francisco ay isang panawagang ipagtanggol ang buhay

Ang bagong Video ng Papa ay nakatuon sa mga hamon ng biyoetika at kung paano tutugon sa mga ito batay sa dangal pantao at pagtatanggol sa buhay.

Pope Francis sa mga relihiyosong kababaihan: “Salamat para sa inyong pagiging kayo, salamat para sa ginagawa ninyo at sa kung paano ninyo ito ginagawa”

Nakatuon ngayong Pebrero sa misyon ng mga madre, mga relihiyosa at consagradang kababaihan ang bagong Video ng Papa, na tinitipon ang mga intensyon…

Dalawa sa tatlong tao ang dumaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya: “Hindi ito katanggap-tanggap!” sabi ni Pope Francis

Inialay ni Francis ang unang mensahe ng panalangin ng 2022 laban sa diskriminasyon at pag-uusig sa relihiyon. Tandaan na ang kalayaang pangrelihiyon ay…

Ang Video ng Papa: Ano ang pagiging katekista para kay Pope Francis?

Sa pinakabagong Video ng Papa ng 2021, itinuon ni Pope Francis ang kanyang mensahe sa ministeryo, misyon at bokasyon ng mga katekista, pinasasalamatan sila sa kanilang…

Stress, depresyon, at burnout: Hinihiling ng Santo Papa sa lahat na maging malapít sa mga dumaraan sa labis na pagkabagabag

Ipinalabas na Ang Video ng Papa para sa Nobyembre. Dito ipinapahayag ni Pope Francis ang kanyang pagiging malapít sa lahat ng mga dumaraan sa labis na pagkabagabag sa kanilang pang-araw-araw na buhay, higit sa lahat ang mga dumaranas ng stress at depresyon…

Nanawagan si Papa Francis sa mga Kristiyano na magbigay patotoo sa pamamagitan ng buhay na kaakit-akit, at hindi namimilit

Sa Video ng Papa para sa Oktubre, hiniling ni Pope Francis sa lahat ng mga tao na maging mga alagad na misyonero sa pang-araw-araw na buhay at trabaho, na nagpapatotoo sa pakikipagtagpo kay Jesus at pamumuhay na nagpapatikim sa “lasa” ng Ebanghelyo.

Hiling ni Pope Francis na gawing matinô at eco-sustainable ang stilo ng pamumuhay natin

Sa bagong Ang Video ng Papa para sa Setyembre, malakas na nanawagan si Papa Francis na kuwestiyunin ang mga stilo ng pamumuhay natin…

Official Image - TPV 8 2021 TL - Ang Simbahang Naglalakbay

Ang Video ng Papa sa konteksto ng repormang isinusulong ni Francisco: panalangin, pagkakawanggawa at paglilingkod

Ang Video ng Papa ngayong Agosto ay patungkol sa natatanging bokasyon ng Simbahan, ang ipahayag ang Ebanghelyo…

Official Image - TPV 7 2021 TL - Panlipunang Pakikipagkaibigan

Laban sa polarisasyon at mga komprontasyon: Sa kanyang buwanang intensyon, nais ni Papa Francisco na muling isabuhay natin ang halaga ng pakikipag-diyalogo

Binibigyang pansin ng Santo Papa, sa pamamagitan ng Ang Video ng Papa, ang pakikipag-diyalogo bilang “daan upang muling tingnan ang katotohanan nang may bagong pananaw, upang masigasig na harapin ang mga hamon sa pagtatag ng ikabubuti ng lahat.

Official Image - TPV 6 2021 TL - Ang kagandahan ng kasal

Ipinapakita ni Papa Francisco ang kagandahan ng kasal: “Napakagandang bagay naman ang pagpapakasal at pagsasalong-buhay”

Inilalaan ng Santo papa ang kanyang intensiyon sa panalangin para sa buwan ng Hunyo sa kagandahan ng kasal, isang landas ng panghabambuhay na pananagutan kung saan “ang magkabiyak ay hindi mag-isa; sinasamahan sila ni Hesus.”

Official Image - TPV 5 2021 TL - Ang mundo ng pananalapi

ANG PANANALAPI NA MAKATARUNGAN, WALANG ISINASANTABI, AT PATULUYANG NAGAGAWA: Ang video ng Papa para sa Mayo ay humahangad na ang mundo ng pananalapi ay magkaroon ng pagkalinga sa tao

Sa kanyang hangarin ng panalangin para sa Mayo, hinihingi ng Santo Papa na “ang pananalapi ay maging kasangkapan ng paglilingkod sa mga tao at pagkalinga sa ating pangkalahatang tahanan”…

Official Image - TPV 4 2021 TL - MGA PANGUNAHING KARAPATANG PANTAO

SI FRANCISCO LABAN SA KAHIRAPAN AT DI-PAGKAKAPANTAY-PANTAY: Hangarin ng Video ng Papa para sa panalangin ngayong Abril 2021 ay alang-alang sa mga pangunahing karapatang pantao

Sa kanyang hangarin sa pananalangin (intensyong pandasal) ngayong Abril, ipinagtitibay ng Santo Papa na may karapatang umunlad sa lahat ng larangan ng kanilang pagkatao ang lahat ng mga tao sa mundo; at ipinagdarasal niya lalo na ang mga nagtataya ng kanilang buhay alang-alang sa pagtatanggol nitong mga pangunahing karapatan ng tao.

Official Image TPV 3 2021 TL - Sakramento ng pakikipagkasundo

“Mula sa pagdurusa tungo sa awà”: Para sa Papa, ang pagkukumpisal ay tungkol sa walanghanggang awà ng Diyos

Hangad ng Video ng Papa para sa Marso na i-highlight ang kagalakan na hatid ng sakramento ng pagkakasundo, at pinapaalala sa atin na ito ay pakikipagtagpo natin sa Diyos na puno ng pag-ibig at awa.

adminPAHAYAGAN