Press

TOTAL VIEWS

+ 222M

only in Vatican Networks

VIEWS 2024

+ 4.3M

PRESS ARTICLES

+ 25K

APRILA | Za vlogo ženske

Molimo, da bo v vsaki kulturi priznano dostojanstvo žensk in njihovo bogastvo ter da bodo prenehale diskriminacije, katerih žrtve so po različnih delih sveta.

MAREC | Za nove mučence, Kristusove pričevalce

Molimo po papeževem namenu, da bi tisti, ki po različnih predelih sveta tvegajo življenje za Evangelij, okužili Cerkev s svojim pogumom in s svojim misijonarskim zagonom ter z odprtostjo za milost mučeništva.

Februar 2024: Za terminalno bolne

Molimo po papeževem namenu, da bi bolniki v zadnjih stadijih svojega življenja in njihove družine, vedno prejeli potrebno oskrbo in spremljanje tako z zdravstvenega kot s človeškega vidika.

januar: Za dar različnosti v Cerkvi

Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.“

December 2023: Za osebe s posebnimi potrebami

Molimo po papeževem namenu, da bodo osebe s posebnimi potrebami v središču pozornosti družbe in da bodo institucije spodbujale vključujoče programe, ki poudarjajo njihovo dejavno udeležbo.

November 2023: Za papeža

Molimo za papeža, da bi pri izvajanju svojega poslanstva nadaljeval s spremljanjem vere črede, ki mu je bila zaupana od Jezusa, a vedno s pomočjo Svetega Duha.

OKTOBER | Za sinodo

Molimo za Cerkev, da bi sprejela poslušanje in dialog kot slog življenja na vseh svojih nivojih in bi se pustila voditi moči Svetega Duha na periferije sveta.

Septembru | Za ljudi, ki živijo na robu družbe

Let us pray for those people on the margins of society in subhuman living conditions, that they may not be neglected by institutions and never be cast out.

Official Image - TPV 8 2023 EN - For World Youth Day

AVGUST | Za Svetovni dan mladih

Let us pray that the World Youth Day in Lisbon will help young people to set out on the journey, witnessing to the Gospel with their own lives.

JULIJ | Za evharistično življenje

Molimo po papeževem namenu, da bi katoličani postavili v središče življenja evharistično obhajanje, ki preoblikuje človeške odnose in odpira za srečanje z Bogom in z brati

JUNIJ | Za odpravo mučenja

Molimo, da bi se mednarodna skupnost konkretno zavzela za odpravo mučenja ter zagotovila pomoč žrtvam in njihovim domačim.

Official Image TPV 05 2023 EN - For ecclesial movements and groups - 889x500

MAJ | Za cerkvena gibanja in skupine

Let us pray that ecclesial movements and groups may daily rediscover their evangelizing mission, and that they place their own charisms at the service of the world’s needs.

APRILA | Za kulturo nenasilja

Molimo po papeževem namenu za večjo razširjenost kulture nenasilja, ki se širi preko vedno manjšega zatekanja k orožju tako s strani držav kot s strani državljanov.

Official Image - TPV 3 2023 EN - For victims of abuse - 889x500

MAREC | Za žrtve zlorab

Molimo za tiste, ki trpijo zaradi zla, ki so ga utrpeli s strani članov cerkvenih skupnosti, da bi v isti Cerkvi našli konkreten odgovor na svojo bolečino ter svoje trpljenje.

Official Image TPV 2 2023 EN - For parishes - 889x500

FEBRUAR | Za župnije

Molimo, da bi župnije postavile občestvo – občestvo ljudi, cerkveno občestvo – v središče in bi tako bile vedno bolj skupnosti vere, bratstva in sprejemanja najbolj pomoči potrebnih.

Official Image - TPV 1 2023 EN - For educators - 889x500

JANUAR | Za vzgojitelje

Molimo, da bodo vzgojitelji verodostojne priče s tem, da bodo poučevali bratstvo in ne rivalstvo ter še zlasti pomagali najbolj ranljivim mladim.

Official Image - TPV 12 2022 EN - For volunteer not-for-profit organizations - 889x500

DECEMBER 2022 | Za prostovoljne organizacije

Molimo, da bi prostovoljne in človekoljubne organizacije našle osebe, ki si želijo prizadevati za skupno dobro in iščejo vedno nove poti sodelovanja na mednarodni ravni.

Official Image - TPV 11 2022 EN - For children who suffer - 889x500

NOVEMBRA | Za dečke in deklice, ki trpijo

Molimo, da bi dečki in deklice, ki trpijo, torej tisti, ki živijo na cesti, so žrtve vojn ali so sirote, imeli dostop do vzgoje in bi tako ponovno odkrili toplino družine.

Official Image - TPV 10 2022 EN - For a Church open to everyone - 889x500

OKTOBER | Za Cerkev, ki je odprta za vse

Prosimo, da bi Cerkev, zvesta evangeliju ter pogumna pri svojem oznanjevanju, vedno bolj živela sinodalnost in bila kraj solidarnosti, bratstva ter sprejemanja.

SEPTEMBER | Za odpravo smrtne kazni

We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legallyabolished in every country.

Official Image - TPV 8 2022 EN - For Small Businesses - 889x500

AVGUST | Za podjetnike malih in srednje velikih podjetij

We pray for small and medium-sized businesses; in the midst of economic and social crisis, may they find ways to continue operating, and serving their communities.

JULIJ | Za ostarele

We pray for the elderly, who represent the roots and memory of a people; may their experience and wisdom help young people to look towards the future with hope and responsibility.

JUNIJ | Za družine

Molimo za krščanske družine vsega sveta, za vsako in za vse družine, da bi s konkretnimi dejanji živele zastonjskost ljubezni in svetost v vsakdanjem življenju.

MAJ | Za vero mladih

We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.

APRILA | Za zdravstveno osebje

We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and local communities.

Marca | Za krščanski odgovor na izzive bioetike

We pray for Christians facing new bioethical challenges; may they continue to defend the dignity ofall human life with prayer and action.

Official Image TPV 2 2022 EN - For religious sisters and consecrated women

FEBRUAR | Za redovnice in posvečene žene

We pray for religious sisters and consecrated women; thanking them for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times.

JANUAR | Diskriminacija in versko preganjanje

Molimo, da bi vse osebe, ki so podvržene verski diskriminaciji in preganjanju, našle v družbi, v kateri živijo, priznanje in dostojanstvo, ki izhaja iz tega, da smo bratje in sestre.

adminPress