Press

TOTAL VIEWS

+ 193M

only in Vatican Networks

VIEWS 2023

+ 7M

PRESS ARTICLES

+ 23K

MAREC | Za žrtve zlorab

Molimo za tiste, ki trpijo zaradi zla, ki so ga utrpeli s strani članov cerkvenih skupnosti, da bi v isti Cerkvi našli konkreten odgovor na svojo bolečino ter svoje trpljenje.

FEBRUAR | Za župnije

Molimo, da bi župnije postavile občestvo – občestvo ljudi, cerkveno občestvo – v središče in bi tako bile vedno bolj skupnosti vere, bratstva in sprejemanja najbolj pomoči potrebnih.

JANUAR | Za vzgojitelje

Molimo, da bodo vzgojitelji verodostojne priče s tem, da bodo poučevali bratstvo in ne rivalstvo ter še zlasti pomagali najbolj ranljivim mladim.

DECEMBER 2022 | Za prostovoljne organizacije

Molimo, da bi prostovoljne in človekoljubne organizacije našle osebe, ki si želijo prizadevati za skupno dobro in iščejo vedno nove poti sodelovanja na mednarodni ravni.

NOVEMBRA | Za dečke in deklice, ki trpijo

Molimo, da bi dečki in deklice, ki trpijo, torej tisti, ki živijo na cesti, so žrtve vojn ali so sirote, imeli dostop do vzgoje in bi tako ponovno odkrili toplino družine.

OKTOBER | Za Cerkev, ki je odprta za vse

Prosimo, da bi Cerkev, zvesta evangeliju ter pogumna pri svojem oznanjevanju, vedno bolj živela sinodalnost in bila kraj solidarnosti, bratstva ter sprejemanja.

SEPTEMBER | Za odpravo smrtne kazni

We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legallyabolished in every country.

AVGUST | Za podjetnike malih in srednje velikih podjetij

We pray for small and medium-sized businesses; in the midst of economic and social crisis, may they find ways to continue operating, and serving their communities.

JULIJ | Za ostarele

We pray for the elderly, who represent the roots and memory of a people; may their experience and wisdom help young people to look towards the future with hope and responsibility.

JUNIJ | Za družine

Molimo za krščanske družine vsega sveta, za vsako in za vse družine, da bi s konkretnimi dejanji živele zastonjskost ljubezni in svetost v vsakdanjem življenju.

MAJ | Za vero mladih

We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.

APRILA | Za zdravstveno osebje

We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and local communities.

Marca | Za krščanski odgovor na izzive bioetike

We pray for Christians facing new bioethical challenges; may they continue to defend the dignity ofall human life with prayer and action.

Official Image TPV 2 2022 EN - For religious sisters and consecrated women

FEBRUAR | Za redovnice in posvečene žene

We pray for religious sisters and consecrated women; thanking them for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times.

JANUAR | Diskriminacija in versko preganjanje

Molimo, da bi vse osebe, ki so podvržene verski diskriminaciji in preganjanju, našle v družbi, v kateri živijo, priznanje in dostojanstvo, ki izhaja iz tega, da smo bratje in sestre.

adminPress