Diễu hành: Công nhận quyền của cộng đồng Kitô giáo

Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt cho những ai bị bắt bớ, được cảm thấy gần gũi với Chúa Kitô và những quyền lợi của họ được tôn trọng.

Pope Francis – March 2019

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaign title:

The Pope Video – March 2019: Recognition of the Right of Christian Communities.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

Adhoc

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

 

adminDiễu hành: Công nhận quyền của cộng đồng Kitô giáo