Tháng một: Người Trẻ và Mẫu Gương của Đức Maria

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trẻ, đặc biệt là trong vùng Châu Mỹ Latinh, biết noi theo mẫu gương của Đức Maria và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho thế giới.

Pope Francis – January 2019

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaing title:

The Pope Video – January 2019: Young People and the Example of Mary.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

AdHoc Producciones

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

adminTháng một: Người Trẻ và Mẫu Gương của Đức Maria