THÁNG BA: Tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn trung thành với Tin Mừng và tăng trưởng trong sự hiệp nhất. Xin cảm ơn anh chị em.

Pope Francis – March 2020

Ngày nay, Giáo Hội tại Trung Quốc đang hướng tới tương lai với niềm hy vọng. Giáo Hội ước mong các Kitô hữu Trung Quốc trở nên những Kitô hữu đích
thực, và là những công dân tốt.
Họ cần rao giảng Tin Mừng, chứ không phải chiêu dụ, và họ cũng cần đạt tới
sự hiệp nhất trong cộng đồng Công Giáo đang bị phân chia.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn trung thành với Tin
Mừng và tăng trưởng trong sự hiệp nhất. Xin cảm ơn anh chị em.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2020: Catholics in China

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTHÁNG BA: Tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc