Tháng tám: Các gia đình là trường học giúp phát triển con người

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.”

Pope Francis – August 2019

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaign title:

The Pope Video – August 2019: Families, Schools of Human Development.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

Adhoc

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTháng tám: Các gia đình là trường học giúp phát triển con người