Tháng bảy: Sự Chính trực của Công lý

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần chính trực, và xin cho sự bất công đang bao trùm thế giới sớm đi đến hồi kết.

Pope Francis – July 2019

Phán quyết của các thẩm phán có ảnh hưởng đến quyền lợi và sở hữu của công dân.
Nền tư pháp độc lập giúp các thẩm phán tránh khỏi mọi thiên vị hay những sức ép vốn có thể bóp méo các phán quyết mà họ phải đưa ra.
Các thẩm phán phải theo gương Chúa Giê-su, Đấng không bao giờ đem chân lý ra để thỏa hiệp.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần chính trực, và xin cho sự bất công đang bao trùm thế giới sớm đi đến hồi kết.

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaign title:

The Pope Video – July 2019: Integrity of Justice.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

Adhoc

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

adminTháng bảy: Sự Chính trực của Công lý