Tháng sáu: Khuôn mẫu của Đời sống Linh Mục

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm tốn mà, trên hết, phải liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.

Pope Francis – June 2019

Cha muốn mời gọi các con nhìn đến các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn dân Chúa.
Các ngài không hoàn hảo, nhưng lại cho đi tất cả cho đến giây phút cuối cùng, hiến trao chính mình trong sự sự khiêm hạ và niềm vui.
Họ chính là các linh mục luôn gần gũi với đàn chiên, sẵn sàng làm việc chăm chỉ cho mọi người.
Chúng ta hãy biết ơn vì gương sáng và lời chứng của họ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm tốn mà, trên hết, phải liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaign title:

The Pope Video – June 2019: The Priests’ Way of Life.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

Adhoc

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTháng sáu: Khuôn mẫu của Đời sống Linh Mục