Có thể: Giáo Hội Phi Châu, một hạt giống của Sự Hiệp Nhất

Chúng ta hãy cầu nguyện trong tháng này cho Giáo hội ở Châu Phi, với sự quyết tâm của các thành viên, Có thể trở nên hạt giống hiệp nhất giữa các cá nhân và là dấu hiệu hy vọng cho lục địa này.

Pope Francis – May 2019

Các sự xung đột về chủng tộc, ngôn ngữ và bộ lạc ở châu Phi có thể được khắc phục để thúc đẩy sự thống nhất trong đa dạng.
Tôi muốn cảm ơn các chị em nữ tu, các linh mục, giáo dân và các nhà truyền giáo vì công cuộc nhằm gầy dựng sự đối thoại và hòa giải giữa các lĩnh vực khác nhau trong xã hội châu Phi.
Chúng ta hãy cầu nguyện trong tháng này cho Giáo hội ở Châu Phi, through the commitment of its members, với sự quyết tâm của các thành viên, Có thể trở nên hạt giống hiệp nhất giữa các cá nhân và là dấu hiệu hy vọng cho lục địa này.

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaign title:

The Pope Video – May 2019: The Church in Africa, a Seed of Unity.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

Adhoc

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

Índigo Music Design

In collaboration with:

Centro Televisivo Vaticano

Media partners:

Getty Images Latam
Aleteia
Ecclesia TV

Thanks to:

Core Values
Doppler Email Marketing
Abobo Parish, Côte d’Ivoire
Fr Apollinaire SJ
Xavières Sisters
Aid to the Church in Need

With the Society of Jesus

adminCó thể: Giáo Hội Phi Châu, một hạt giống của Sự Hiệp Nhất