Tháng tám: Gia đình là Kho Báu

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu để bất cứ quyết định quan trọng nào của các nhà kinh tế và chính trị đều giúp bảo vệ gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại.

Pope Francis – August 2018

Khi nói về các gia đình, hình ảnh về kho báu thường đến trong tâm trí Cha.
Nhịp sống hôm nay, sự căng thẳng, áp lực công việc, và sự ít quan tâm của các tổ chức hội đoàn, cũng có thể gây nguy hiểm cho các gia đình.
Chỉ nói về tầm quan trọng của gia đình thì không đủ. Còn cần cổ võ các phương thế cụ thể và phát huy vai trò của gia đình trong xã hội bằng việc đưa ra một chính sách đúng đắn.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu để bất cứ quyết định quan trọng nào của các nhà kinh tế và chính trị đều giúp bảo vệ gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại.

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaing title:

The Pope Video – August 2018: The treasure of Families.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

AdHoc Producciones

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

adminTháng tám: Gia đình là Kho Báu