Vasaris | Už nepagydomus ligonius

Melskimės, kad ligoniai paskutiniame gyvenimo etape ir jų šeimos visada gautų reikiamą priežiūrą ir pagalbą tiek medicininiu, tiek žmogiškuoju požiūriu.

Už įvairovės Bažnyčioje

Melskime, kad Šventoji Dvasia padėtų mums atpažinti skirtingas charizmas krikščionių bendruomenėse ir branginti skirtingas apeigas ir tradicijas Katalikų Bažnyčioje.

Už žmonės su negalia

Melskimės, kad žmonės su negalia atsidurtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos skatintų integracijos programas, kuriose būtų vertinamas jų aktyvus dalyvavimas.

2023 Lapkritis | Už Popiežių

Melskimės už popiežių, kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.

VISOS PERŽIŪROS

+ 220M

tik Vatikano tinkluose

PERŽIŪROS 2024 m.

+ 1.4M

SPAUDOS STRAIPSNIAI

+ 26K

114 šalių

Padėkite mums skleisti popiežiaus maldos intencijas.

Nacho JimenezPopiežiaus vaizdo įrašas