Ang Video ng Papa: Ano ang pagiging katekista para kay Pope Francis?

Press clipping

Sa pinakabagong Video ng Papa ng 2021, itinuon ni Pope Francis ang kanyang mensahe sa ministeryo, misyon at bokasyon ng mga katekista, pinasasalamatan sila sa kanilang sigasig sa paghahatid ng pananampalataya, at hinihikayat silang ipahayag ang Ebanghelyo sa mga bagong wika at paraan.

(Vatican City, Nobyembre 30, 2021) – Sa bagong Video ng Papa, ipinagkatiwala ni Francis sa buong Simbahang Katoliko, sa pamamagitan ng Pope’s Worldwide Prayer Network (Ang Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Santo Papa) ang layunin ng panalangin na pinili niyang tapusin ang taon. Ngayong buwan ng Disyembre, iniaalay ng Santo Papa ang kanyang mensahe sa mga katekista, na kinikilala ang kanilang gawain bilang isang tunay na misyon at ministeryo sa paglilingkod sa misyon ng Simbahan. Itinuturo ng Papa na ito ay tunay na isang bokasyon, dahil “ang pagiging katekista ay nangangahulugan na ang isa ay ‘katekista’, hindi na ‘siya ay nagtatrabaho bilang isang katekista’”.

Sa mga panahong ito na ang mundo ay dumaranas ng maraming pagbabago, pinahahalagahan ni Francis ang sigasig ng mga nabautismuhan na sa patuloy na pagsisikap at kagalakan ay naghahatid ng pananampalataya, habang hinihikayat silang magpatuloy sa pagpapahayag ng Ebanghelyo “sa kanilang buhay, nang may kaamuan, na may bagong wika at nakakasira. bagong lupa”.

Isang halimbawa ng bagong wika para sa katekesis ay Ang Video ng Papa nitong buwan ng Disyembre, na nagpapakita ng mga katekista at kabataan na gumagawa ng mural. Gamit ang mga spray at pintura, dose-dosenang mga bata at kabataan – na sinamahan ng kanilang mga katekista – tumulong sa Italyanong artist na si Paolo Colasanti (sa Gojo art) na mag-repro gumawa ng isang malikhaing bersyon ng eksena ng paghuhugas ng mga paa, sa isang dingding (pader) ng oratoryo ng parokya ni Nuestra Señora de Coromoto sa Roma.

Ang katekista: isang napakatandang ministeryo?

Noong Mayo pa lamang ng taong ito, nagbigay si Francis ng magagandang senyales sa mga katekista sa pamamagitan ng pagtatatag ng kanyang lay ministry sa pamamagitan ng Motu Proprio Antiquum ministerium. Sa pagtatapos ng 2021, pinagtibay ng Santo Papa ang ganitong uri ng paglilingkod na napanatili sa buong kasaysayan ng Simbahan, hanggang sa “ang layko na ministeryo ng katekista ay isang bokasyon, ito ay isang misyon”. Sa ngayon pa rin, paliwanag niya sa Video ng Papa, makikita kung paano 2sa napakaraming diyosesis, sa napakaraming kontinente, ang evangelization ay pangunahing nasa kamay ng isang katekista”, kaya naman “kailangan natin ng mabubuting katekista na kapwa kasama at mga pedagogue”.

Ang pagiging katekista, itinuro ng Santo Papa, ay hindi isang trabaho, ito ay isang bagay ng pagtuturo nang may pagtitiis, sa pagsama, sa pagpapahayag ng kagalakan ng Ebanghelyo “ngunit hindi sa isang sungay”, ngunit sa buhay ng isang tao, na may kaamuan, nang may katapangan at pagkamalikhain.

Bagong landas, bagong wika

Si Frédéric Fornos S.J., Internasyonal na Direktor ng Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Satno Papa (Pope’s Worldwide Prayer Network), ay nagkomento sa layuning ito: “Isang mahusay na kilos na inialay ni Francis ang huling mensaheng ito sa mga katekista sa parehong taon kung saan itinatag niya ang kanyang lay ministry at kung saan nagsimula ang Synodal itinerary. ‘bilang isang pilgrim at misyonerong Bayan ng Diyos’. Gaya ng ipinahihiwatig ng Preparatory Document ng XVI Ordinary General Assembly ng Sinodo ng mga Obispo, ang Banal na Espiritu, ngayon bilang kahapon, ay patuloy na kumikilos sa kasaysayan: ‘sa mga tudling na hinukay ng lahat ng uri ng pagdurusa ng sangkatauhan at ng Ang mga tao ng Diyos ay umuusbong ng mga bagong wika ng pananampalataya at mga bagong landas na may kakayahang (…) na mahanap sa gitna ng mga pagsubok ang mga dahilan upang muling itatag ang landas ng buhay Kristiyano at simbahan. Sa parehong linya, ang kamakailang institusyon ng lay ministry of catechism ay dapat isaalang-alang” (n ° 7). Manalangin tayo kung gayon ‘para sa mga katekista, na tinawag upang ipahayag ang Salita ng Diyos: upang sila ay maging mga saksi nito nang may katapangan, pagkamalikhain at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu’”.

Nagiging posible lamang ang Ang Video ng Papa salamat sa bukas-palad na ambag ng maraming tao. Maaari kayong magbigay ng inyong donasyon sa link na ito.

Saan mapapanood ang video?                                                            

Tungkol sa Video ng Papa

Ang Video ng Papa ay opisyal na pandaigdigang inisyatibo na layuning ipakalat ang mga buwanang intension ng Santo Papa. Isinasagawa ito ng Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa (Apostolado ng Panalangin). Mula pa noong 2016, napanood na ang Video ng Papa nang higit sa 165 milyong ulit sa lahat ng mga social network ng Vatican, at isinalin na sa higit sa 23 mga wika at iniulat na sa mga pahayagan sa 114 na mga bansa. Nilikha at prinodyus ang mga video ng pangkat ng Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa, sa pakikipag-coordinasyon kay Andrea Sarubbi at sa pakikipagtulungan ng Agencia La Machi Comunicación para Buenas Causas. Suportado ng Vatican Media ang proyektong ito. Higit pang impormasyon sa: Ang Video ng Papa.

Tungkol sa Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa (PWPN)

Ang Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa PWPN o Pope’s Worldwide Prayer Network ay isang Gawain ng Santo Papa (Pontifical Society/Work at Foundation) na may misyong pakilusin ang mga Katoliko sa pamamagitan ng panalangin at gawa upang tumugon sa mga hamong kinakaharap ng sangkatauhan at ng misyon ng Simbahan. Ipinababatid ang mga hamong ito sa pamamagitan ng mga intensiyon sa panalangin na hinihiling ng Santo Papa na ipagdasal ng buong Simbahan. Nakaugat ang misyon ng samahang ito sa mga hangarin at layunin ng Puso ni Hesus na walang iba kundi ang misyon ng pagdadalang-awà at pagmamalasakit sa mundo. Itinatag ang PWPN noong 1844 bilang Apostolado ng Panalangin. Matatagpuan ito sa 89 na bansa at binubuo ng 22 milyong Katoliko. Bahagi ng PWPN ang isang sangay ng kabataan: ang EYM o Eucharistic Youth Movement (Kilusang Eukaristiko ng Kabataan). Noong Disyembre 2020, itinalaga ng Santo Papa ang gawaing ito bilang isang Vatican Foundation at inaprubahan ang mga bagong tuntunin (statutes) nito. Si Padre Frederic Fornos, SJ ang Pandaigdigang Direktor ng PWPN. May higit pang impormasyon sa: www.popesprayer.va

 

CONTACT PARA SA PRESS

[email protected]

adminAng Video ng Papa: Ano ang pagiging katekista para kay Pope Francis?