Tháng mười một: Xây dựng Hòa bình

Chúng ta hãy cầu nguyện, để tiếng nói của con tim và ngôn ngữ đối thoại luôn vượt thắng thứ ngôn ngữ của xung đột hận thù

Pope Francis – November 2018

Tất cả chúng ta đều ước mong hòa bình. Đặc biệt là những ai đang đau khổ vì vắng bóng hòa bình.
Chúng ta có thể nói những lời hoa mỹ, nhưng nếu không có bình an trong tâm hồn, sẽ chẳng thể có hòa bình trên thế giới.
Nói không với bạo lực và trăm phần trăm với sự hiền lành, chúng ta xây dựng hòa bình của Tin Mừng, một thứ hòa bình không loại trừ ai.
Chúng ta hãy cầu nguyện, để tiếng nói của con tim và ngôn ngữ đối thoại luôn vượt thắng thứ ngôn ngữ của xung đột hận thù.

adminTháng mười một: Xây dựng Hòa bình