Tháng mười: Mùa xuân Truyền giáo trong Giáo Hội

Trong tháng truyền giáo ngoại thường này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mang đến một mùa xuân truyền giáo mới trong Giáo Hội.

Pope Francis – October 2019

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaign title:

The Pope Video – October 2019: Missionary spring in the Church.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Vatican Media

Production house:

Adhoc

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

adminTháng mười: Mùa xuân Truyền giáo trong Giáo Hội