Official Image - TPV 5 2024 VN - Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh - 889x500
THÁNG NĂM | Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh

Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và chủng sinh triển nở trong hành trình ơn gọi của mình qua việc đào luyện các khía cạnh nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

Cầu cho vai trò của phụ nữ

THÁNG TƯ | Cầu cho vai trò của phụ nữ

Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới.

Official Image - TPV 3 2024 VN - Cầu cho các vị Tử đạo mới, những chứng nhân của Đức Kitô - 889x500

THÁNG BA | Cầu cho các vị Tử đạo mới, những chứng nhân của Đức Kitô

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người liều mạng vì Tin Mừng ở nhiều nơi trên thế giới có thể thấm nhuộm lòng can đảm và động lực truyền giáo của họ vào Giáo hội.

THÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y

THÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y

Chúng ta hãy cầu nguyện để những bệnh nhân giai đoạn cuối và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc và trợ giúp cần thiết về y tế và con người.

TỔNG LƯỢT XEM

+ 224M

chỉ có trên Vatican Networks

LƯỢT XEM 2024

+ 6.1M

CÁC BÀI VIẾT

+ 25K

ở 114 quốc gia

Cùng chia sẻ ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha ngay hôm nay!

Nacho JimenezVideo của Giáo hoàng