Cầu cho vai trò của phụ nữ
THÁNG TƯ | Cầu cho vai trò của phụ nữ

Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới.

Official Image - TPV 3 2024 VN - Cầu cho các vị Tử đạo mới, những chứng nhân của Đức Kitô - 889x500

THÁNG BA | Cầu cho các vị Tử đạo mới, những chứng nhân của Đức Kitô

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người liều mạng vì Tin Mừng ở nhiều nơi trên thế giới có thể thấm nhuộm lòng can đảm và động lực truyền giáo của họ vào Giáo hội.

THÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y

THÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y

Chúng ta hãy cầu nguyện để những bệnh nhân giai đoạn cuối và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc và trợ giúp cần thiết về y tế và con người.

Official Image - TPV 1 2024 VN - Cầu cho ơn đa dạng trong Giáo hội - 889x500

THÁNG GIÊNG | Cầu cho ơn đa dạng trong Giáo hội

Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của các đặc sủng khác nhau trong các cộng đoàn Kitô hữu, và khám phá sự phong phú của các truyền thống nghi lễ khác nhau trong Giáo hội Công giáo.

TỔNG LƯỢT XEM

+ 222M

chỉ có trên Vatican Networks

LƯỢT XEM 2024

+ 4.3M

CÁC BÀI VIẾT

+ 25K

ở 114 quốc gia

Cùng chia sẻ ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha ngay hôm nay!

Nacho JimenezVideo của Giáo hoàng