Press

TOTAL VIEWS

0

only in Vatican Networks

VIEWS 2021

0

PRESS ARTICLES

0

in 114 countries

SEPTIEMBRE | Xbe’hil li yu’am, sa’ junaj rik’in xk’aak’alehom li che’k’aam

Tijoqo sa’ komonil, re naq kawaq qach’ool xyu’aminkileb’ li chaab’il k’a’uxl, eb’ li jwal aajeleb’ ru re xchaab’ilob’resinkil li qa wanjik, sa’ junaj chi ek’ahom rik’in li che’k’aam; b’ar wi’ k’amb’ilaq qa b’e junelik, xb’aan eb’ li saaj poyanam, a li kaweb’ xch’ool rik’in li ak’ob’resink a’in.

Li ikees sa' b' e

AGOSTO | Li ikees sa’ b’e

Tijoqo chirix li Iklees, re naq chixk’ul rik’in li Santil Musiq’ej, li uxtaanal, ut li xmetz’ew re x’ak’ob’resinkil rib’ sa’ xkutank saqenk li

LI AMIIWIL SA’ KOMONIL

LI AMIIWIL SA’ KOMONIL

We pray that, in social, economic and political situations of conflict, we may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship.

Xchaq’aalil ru li Sumlaak

06 | Xchaq’aalil ru li Sumlaak

Ut tijoqo chirixeb’ li saaj krisyaan, li neke’ xkawresi rib’eb’ re li sumlaak, rik’in xteenq eb’ li krisyaanil komonil: re naq te’k’iiq sa’ li rahok, sa’ li tuulanil rahok, sa’ tiikilal, ut sa’ q’unil ch’oolej. Xb’aan naq choq’ re li rahok, jwal aajel ru li q’unal ch’oolej. Ab’aan, wank tz’aqal xyaalalil.

XRUUCHICH’OCH’IL LI TUMIN

05 | XRUUCHICH’OCH’IL LI TUMIN

Tijoqo, re naq eb’ li wankeb’ sa’ xb’een xk’anjelankil ru xtuminal li ruuchich’och’, che’ okenq xtenq’ankileb’ li awab’ejilal, re naq che’xk’anjela ru xkotzb’al li xsachomeb’, re xkolb’aleb’ rix li ralaleb’ xk’ajol li tenamit, wankeb’ sa’ raxiik’.

ROQECHAL LI K’ULUB’EJ

04 | ROQECHAL LI K’ULUB’EJ

Tijoqo chirixeb’ li nake’xk’e sa’ xiw xiwal li xyu’am, sa’ xk’ab’a’ xkolb’al rix roqechal li k’ulub’ej chiru li raxiik’, a li nake’xk’e eb’ li nake’ numtaak xwankilal, ut chiru ajwi’ li wankeb’ chi ach’ab’anb’il, ab’aan wankeb’ sa’ rahilal, re naq che’xk’e reetal, naq li xyalb’aleb’ xq’e ut li xk’anjelahomeb’ na uchiink chi naab’al.

Sakrameent re li xootoonk maak

03 | Sakrameent re li xootoonk maak

Tijoqo, re naq tqayu’ami li sakrameent re li xootoonk maak, rik’in xchamal x’ak’ob’resinkil ut reek’ankil xsahil li kuyek’, jo’ ajwi’ li ruxtaan li Dios re chi junelik. Tijoqo ajwi’, re naq li Dios tixk’e re li x’Iklees, aj tij, aj uxtaanaqeb’, ut ink’a’ aj k’ehol rahilal.

SA’ XK’AB’AHEB’ LI IXQ RAHOB’TESINB’ILEB

02 | SA’ XK’AB’AHEB’ LI IXQ RAHOB’TESINB’ILEB

Tijoqo chirixeb’ li ixq rahob’tesinb’ileb’, re naq kolb’ilaqeb’ ru li xyu’am, xb’aan li amaq’il tenamit, re xkotzb’al li rahilal a’in, ut re naq chi ab’imaanq ajwi’ li xtitz’omeb’, xb’aneb’ chixjunileb’.

01 2021 - AJ K’ANJELAHOM RE LI JUNAJIL

01 | AJ K’ANJELAHOM RE LI JUNAJIL

Tijoqo re naq li Qaawa’ chixk’e qe li ruxtaan, re xyu’aminkil li junajil rik’ineb’ li qas qiitz’in, jo’ ajwi’ rik’ineb’ li jalaneb’ xpaab’aal, ut ink’a’ yooqo xpleetiinkil qib’.

12 2020 - Xyu’aminkil li tijok, junelik

12 | Xyu’aminkil li tijok, junelik

Tijoqo, re naq li qa sumwanjik rik’in li Jesukriist, chixtaw xk’iijik rik’in Raatin li Dios, ut rik’in ajwi’ xyu’aminkil li tijok.

Li q’esnal k’uub’anb’il na’leb’

11 | Li q’esnal k’uub’anb’il na’leb’

Tijoqo re naq xk’iijikeb’ li k’uub’amb’il ut ak’il na’leb’, wanq junelik choq’ xk’anjelahom li poyanam.

Xtz'aqonikeb' eb' li ixq, sa' xcha'al xsum k'ub'lal li Iklees

10 | Xtz’aqonikeb’ eb’ li ixq, sa’ xcha’al xsum k’ub’lal li Iklees

Tijoqo re naq sa’ xk’ab’a’ li qa kub’iha’ laa’o laj paab’anel, ut jwal wi’chik eb’ li ixq che’ okenq ta sa’ xsum k’ub’lal xwanjik li Iklees.

Roxloq’inkil xb’ihomal li ruuchich’och’

09 | Roxloq’inkil xb’ihomal li ruuchich’och’

Tijoqo, re naq li xb’ihomal li ruuchich’och’ ink’a’ elq’amb’ilaq, wotzb’ilaq b’an sa’ juntaq’eetil ut chi oxloq’oninb’il.

Li yu’amihom sa’ li palaw

08 | Li yu’amihom, sa’ li palaw

Tijoqo chirixeb’ li poyanam neke’ k’anjelak ut wankeb’ xyu’am sa’ xk’ab’a’ xk’anjeleb’ chiru palaw, eb’ laj b’eeresinel jukub’, eb’ laj chapol kar, jo’ ajwi’ chirixeb’ li xjunkab’al.

Eb’ li qa junkab’lal

07 | Eb’ li qa junkab’lal

Tijoqo chirixeb’ chixjunileb’ li junkab’al re li ruuchich’och’ a’in, reenaq ochb’eninb’ilaqeb’ rik’in rahom, oxloq’ihom, ut rik’in q’esnal na’leb’. Ut jwal wi’chik, reenaq eb’ li awab’ejilal re li junjunq chi tenamit, chi okenq chirixeb’.

Ruxtaanaankil ru li ruuchich’och’

06 | Ruxtaanaankil ru li ruuchich’och’

Tijoqo, reenaq chixjunileb’ li wankeb’ sa’ raxiik’ te’ruhanq xtawb’al xb’ehil li yu’am, rik’in xkanab’ankil rib’eb’ chi ochb’eniik xb’aan xChool li Jesus.

Sa’ xk’a’ eb’ li diacono

05 | Sa’ xk’a’ eb’ li diacono

Tijoqo, reenaq eb’ li diaconos, sa’ xk’ab’a’ xtiikilal xch’ooleb’ chi xk’anjelankil ru Raatin li Dios, jo’ ajwi’ eb’ li neb’a’, a’anaqeb’ jun yo’yookil eetalil choq’ re li Iklees.

Wank chi ach’ab’anb’il, chiru li k’inaqil raasahil b’aanuhom

04 | Wank chi ach’ab’anb’il, chiru li k’inaqil raasahil b’aanuhom

Tijoqo, reenaq chixjunileb’ li poyanam wankeb’ rub’el xwankilal li raasahil k’inaqil b’aanuhom, te’uxmanq xtenq’ankileb’ ut rochb’eninkileb’ chi chaab’il.

03 | #PrayForTheWorld

Tijoqo sa’ komonil, chirixeb’ chixjunil li yaj, ut chirixeb’ ajwi’ li poyanam wankeb’ sa’ raxiik’

Eb’ laj katool wankeb’ China

03 | Eb’ laj katool wankeb’ China

Tijoqo sa’ komonil, reenaq li Iklees aran China, junelik tiikaq xch’ool rik’in li Chaab’il Esilal, ut chi k’iiq ta, sa’ li junajil.

Rab’inkileb’ xyaab’ xkux, li neke’xik sa’ ab’l aj tenamit

02 | Rab’inkileb’ xyaab’ xkux, li neke’xik sa’ ab’l aj tenamit

Tijoqo, reenaq li xtz’aamahomeb’ li qas qiitz’in neke’xik sa’ jalan tenamit, a li tawasinb’ileb’ xb’aneb’ li poyanam ink’a’ useb’ xna’leb’… Jo’ ajwi’ eb’ li neke’ xk’ayi rechpoyanamileb’, taa’uxmanq rab’inkil, re xk’eeb’aleb’ sa’ ajl.

Waklesink ch’ool re naq wanq li tuqtuukil usilal sa’ chixjunil li ruuchich’och’

01 | Waklesink ch’ool re naq wanq li tuqtuukil usilal sa’ chixjunil li ruuchich’och’

Tijoqo, reenaq eb’ laj paab’anel, li wankatqeb’ sa’ eb’ li jalan jalanq chi tijleb’aal, jo’ ajwi’ eb’ li poyanam chaab’ileb’ xch’ool, te’ruhanq xk’anjelankil ru sa’ junajil li tuqtuukil usilal, ut li tiikilal sa’ ruuchich’och’.

adminPress